مشاوره رایگان : 021-36619524

پروژه شهید بناری

اطلاعات پروژه فشرده شهید بناری (خوابگاه دانشگاه تربیت مدرس )

طراحی نظارت و اجرا تاسیسات مکانیکی

طبقات : 7 طبقه . 8 واحد . امکانات مجزا

تاریخ تخریب و گود برداری :           1398/01/20

تاریخ شروع تاسیسات مکانیکی : 1398/04/20

تاریخ تحویل پروژه :                       1398/08/08

Call Now Buttonمشاوره رایگان