همه پست های مدیر.

ارتباط میان دکوراسیون و فرهنگ

ارگونومی و فرهنگ ارگونومی یا فاکتورهای انسانی چگونه با فرهنگ مرتبط می شود در حالیکه ارگونومی به بررسی عواملی کاملا فیزیکی یا فیزیولوژیکی می پردازد که این دو مقوله ارتباطی با فرهنگ ندارد اما در…

شش اصول دکوراسیون داخلی داخلی

رابرت فراست، شاعر امریکایی، معتقد است « خانه همان جایی است که وقتی قرار است به آن برگردیم، همه اجزایش آدم را به سمت خودش می کشد.» سویه های معنوی را اگر کنار بگذاریم، قطعا…

عوامل موثر بر دستمزد نقاشی ساختمان

بر اساس نرخ اتحادیه نقاشان ساختمان نقاشی ساختمان شامل خدماتی مثل آماده سازی، بتونه کاری و زیرسازی و رنگ زنی دیوارها، سقف و در و پنجره می شود، که در خانه ها، شرکت ها و…